Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Casa4You

Laatst bijgewerkt op: 14-08-2023

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de termen “wij”, “ons” en “het Verhuurbedrijf” naar het Vastgoed Verhuurbedrijf gevestigd in Javea, Costa Blanca. “U” en “de huurder” verwijzen naar de persoon of entiteit die gebruikmaakt van onze diensten en onze website.

2. Reserveringen en Boekingen

2.1. U kunt reserveringen maken via onze gebruiksvriendelijke website, per e-mail, telefonisch of persoonlijk.

2.2. Een reservering wordt definitief nadat we de vereiste aanbetaling of betaling hebben ontvangen, zoals uiteengezet in de betalingsvoorwaarden op onze website.

2.3. De minimumleeftijd voor reserveren en boeken is 25 jaar.

3. Betalingen

3.1. We accepteren betalingen via de aangegeven betalingsmethoden op onze website.

3.2. De volledige huurprijs en eventuele extra kosten moeten vóór de aanvang van de huurperiode volledig zijn voldaan.

4. Annuleringen en Wijzigingen

4.1. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld via e-mail.

4.2. Ons annuleringsbeleid is als volgt:

– Annulering meer dan 30 dagen voor de huurperiode: 50% van de aanbetaling wordt terugbetaald.
– Annulering minder dan 30 dagen voor de huurperiode: geen terugbetaling van de aanbetaling.

4.3. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de reservering aan te brengen, zoals accommodatie wijzigingen, indien noodzakelijk. Wij zullen u tijdig op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

5. Verantwoordelijkheden van de Huurder

5.1. U dient zich te houden aan de huisregels van de accommodatie en deze in goede staat achter te laten bij vertrek.

5.2. U bent aansprakelijk voor schade aan de accommodatie of inventaris als gevolg van nalatigheid of opzettelijke handelingen.

5.3. U dient de faciliteiten zorgvuldig te gebruiken en lokale wetten en voorschriften na te leven.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van uw eigendommen tijdens uw verblijf.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor overlast veroorzaakt door externe factoren, zoals bouwwerkzaamheden in de omgeving.

7. Geschillen

7.1. Partijen zullen proberen geschillen in de minne op te lossen.

7.2. Geschillen die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied waarin het Verhuurbedrijf is gevestigd.

8. Toepasselijk Recht

8.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Spaanse recht.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

Houd er rekening mee dat wij het recht behouden om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan om regelmatig te controleren op updates.